rydym yn ailagor


MAE EIN CANOLFANNAU YN AGOR CYN BO HIR

MWY DIOGEL, HAPUS AC IACH

Croeso nôl i'ch canolfan hamdden leol.

Y cyfan y mae angen i chi ei wybod am y newidiadau rydym wedi’u gwneud i’ch cadw’n ddiogel.

EICH CADW’N DDIOGEL

Rydym wedi gorfod newid ychydig o bethau yn eich canolfan hamdden leol i sicrhau eich bod chi'n gallu bod yn fwy diogel, hapus ac iach. Dysgwch am yr hyn rydym yn ei wneud i’ch cadw’n ddiogel a sut y gallwch chi helpu.

TREFNU EICH SESIWN

Er mwyn cyfyngu'n ddiogel ar nifer y bobl yn ein campfeydd a'n dosbarthiadau ymarfer grŵp rydym yn gofyn i bawb gadw lleoedd o flaen llaw. Dysgwch sut y gallwch drefnu eich sesiwn.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Rydym wedi creu adran cwestiynau cyffredin i'ch helpu i ddysgu am bopeth y mae angen i chi ei wybod am eich aelodaeth, gan gynnwys taliadau, gohirio a'r hyn sy'n digwydd yn eich canolfan.