Dosbarthiadau Cardio

Photograph of a Cardio Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Cardio Classes yn Pwll Rhyngwladol Caerdydd:

Ffoniwch ni ar  02920 729 090 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Dosbarthiadau Cardio

Mae hyfforddiant cardio yn weithgaredd llawn hwyl sy’n defnyddio llawer o egni, ac sy’n canolbwyntio ar wella eich gallu aerobeg. Drwy ddilyn cyfarwyddyd ein hyfforddwyr cymhellol, byddwch chi’n perfformio amrywiaeth o weithgareddau cardio wrth wrando ar drac sain egnïol.  Nid oes ots faint oed na ba mor heini ydych chi, mae hyfforddiant cardio yn weithgaredd cynhwysol sy’n addas i bawb.  Bydd ein sesiynau bywiog yn sicrhau eich bod chi’n cael sesiwn ymarfer corff gwerth chweil i roi hwb i’ch ffitrwydd.

Mae cardio yn berffaith er mwyn llosgi braster.  I gael hwb egnïol go iawn, mae hyfforddiant cardio yn wych ar gyfer cynyddu eich stamina, tynhau holl gyhyrau’r corff, yn ogystal â bod yn ffordd wych o leddfu straen! Mae ein hyfforddwyr cymwysedig yn cynnig rhaglen a fydd yn rhoi sesiwn ymarfer corff fanteisiol i chi a all wneud gwahaniaeth mawr i’ch ffitrwydd cyffredinol.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.Working In Partnership